Forsikringsoplysninger

Ejendomsforeningen er via Willis og Datea forsikret i AIG Europe Limited / Alm. Brand. Forsikringspolicen kan downloades (bliver lagt op snarest) Ved uddybende spørgsmål vedrørende forsikringen, dækning mv. henvises til Datea og AIG Europe Limited.

Til forsiden
Sitemap
Print
Log in

E/F Laugsgården

Skaffervej 13, kld., 2400 København NV

Vicevært: Lundgruppen

Tlf: 38 89 01 55.   

E-mail: kontor.lundgruppen@gmail.com

Telefon tid: mandag-torsdag kl. 9.00-14.00 og fredag dage kl. 9.00-13.00